Projekter

Pårørende på job – balance mellem familie- og arbejdsliv

Flere og flere unge har svære udfordringer med stress, angst, depression. Dermed er der også flere og flere forældre, som vil være udfordret på arbejdspladserne, da de både skal passe deres job og støtte/hjælpe deres unge. Det er et stort – og ofte langvarigt – krydspres, som kan føre til mentale sundhedsproblemer som fx stress og depression med risiko for sygemelding. Men hvad gør man som virksomhed, som på den ene side gerne vil støtte sine berørte ledere og medarbejdere med udfordringer på hjemmefronten, og på den anden side har brug for, at opgaverne bliver løst?

Jeg er initiativtager til og projektleder for Projekt Pårørende på job, som med udgangspunkt i forskningsbaseret viden kommer med forslag til, hvordan både de pårørende og deres arbejdspladser kan håndtere situationen, så det ikke ender med tab for begge parter.

Er det en problemstilling, I kender fra jeres hverdag?

Vil I gerne vide mere om, hvordan I kan håndtere situationen bedst muligt?
Book et møde eller læs mere her: https://www.facebook.com/ppjob.dk

Pårørende på Job er støttet af Vellivforeningen.

Søg på Pårørende på job.