Forskningsformidling

Fra viden til handling

Forskning skaber udvikling. Forskning skaber ny teknologi og nye behandlingsmetoder. Men forskning skaber ingenting, hvis resultaterne ikke når målgrupppen og bliver anvendt i praksis.

Så hvordan konverterer I kompleks viden om jeres produkt, ydelse eller forskning til enkle og klare buskaber – som skaber adfærdsændringer hos målgruppen?
Det kan Sundhed og Kommunikation hjælpe med. Vi har mange års erfaring med at gøre kompliceret viden forståelig og anvendelsesorienteret. Via kampagner, PR, websites, nyhedsbreve, video, sociale medier og online communities. Alt efter hvem I gerne vil nå, og hvad I gerne vil opnå. Med udgangspunkt i retorikkens virkemidler og evidensbaseret indsigt i menneskers måde at træffe beslutninger på.

Kontakt os for at booke et møde eller få mere information